Alexander Graham Bell hizmetleri kimdir hayatı     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Thomas Edison     Öklid Euclides     Niels Bohr     Şeyh Edebali kimdir hayatı     Stephen Hawking kimdir hayatı     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     Bill Gates kimdir hayatı microsoft       Öklid Euclides     Thomas Edison     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     İbni Sina       Michael Faraday     Osman Gazi kimdir hayatı osmanlı devleti       Ebul Iz El Cezeri     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Hz Mevlana Celaleddini Rumi hayatı kimdir sözleri     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Stephen Jay Gould     Özcan Aydın     Halef İbn Abbas ez Zehravi kimdir hayatı icatları     El Biruni kimdir,biruni hayatı     Battani kimdir hayatı eserleri icatları buluşları     Albert Einstein       Robert Boyle     Nikola Tesla     Marie Curie     John Forbes Nash     İskenderiyeli Hypatia     Robert Boyle     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri     İbni Sina     Niels Bohr     Batlamyus Kimdir Hayatı Buluşları Eserleri       El Biruni kimdir,biruni hayatı     Alfred Bernhard Nobel kimdir hayatı     Stephen Jay Gould     Michael Faraday     Cabir bin Hayyan kimdir hayatı eserleri kimya       Bill Gates kimdir hayatı microsoft     Mustafa Behçet Efendi      Nikola Tesla     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri  

Ali Kuşçu hayatı kimdir eserleri kısaca özet

 Ali Kuşçunun Hayatı Kimdir eserleri (1400 – 1474)

Ali Kuşçunun hayatı kimdir,Ali kuşçunun kısaca hayatı,Ali kuşçunun hayatı ve eserleri, Ali kuşçu astronomi matematik

Ali Kuşçu ;Türk-İslam dünyasının büyük astronomi ve kelam alimi olan" Kuşçu " lakabıyla tanınan  Ali Kuşçunun kısaca hayatı, XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta doğmasıyla başlar. Ali Kuşçunun babası Muhammed, ünlü Türk Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi ‘Kuşçu’ lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçunun hayatı, devrin en büyük alimleri olan Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muinuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersleri almasıyla değişti.

Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman’a giden Ali Kuşçu  burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini kitaplarını yazdı.Ali Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da kısa eğitimini tamamladıktan sonra dönüp Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. 
O dönemki sosyal hayatta Uluğ Bey Rasathanesi, gök bilgisi araştırmaları için en doğru sonuçları alıyordu. Rasathanenin genç müdürü Ali Kuşçu,gündelik hayatını bir yana bırakıp gece gündüz demeden çalışıyor, bilimsel gerçeklere yenilerini katmak için uğraşıp didiniyor kısaca hayatını harcıyordu.

Gökyüzü bilgisi (astronomi), hem değişmez kuralların, kanunların tespit edilmesine yarıyor, hem de gözlemlerle kontrol edilebiliyordu. Hayatının otuz yılına yakınını bu işte harcayan Ali Kuşçu, bir gün ansızın her şeyi yüzüstü bırakarak hacca gitmeye karar vermişti. Buna da sebep, en olmayacak bir zamanda, sevgili hükümdarı Uluğ Bey’in 1449 yılında öldürülmesiydi. Gürgân tahtının bu bilgin ve kudretli hûkümdarı, kendi öz oğlu Abdüllâtif’in ihânetine uğramıştı.

Uluğ Bey, Ali Kuşçunun hayatı için bambaşka bir mânâ taşıyordu. Her şeyden önce hocasıydı. Ali kuşçu ondan matematik ve astronomi dersleri almış, eserlerini, kitaplarını uzun uzun incelemiş, sohbetlerinde bulunmuş, hâttâ Doğancıbaşısı olduğu için, adının ucundaki “Kuşçu” lâkabı bile böylece yadigâr kalmıştı.Yai kısaca Ali kuşçunun hayatına direk etki eden Uluğ Bey, kendi kurduğu rasathaneye de müdür olarak Ali Kuşçu’yu lâyık görmüş, henüz tecrübesiz bir yaştayken bu dev rasathanenin başındaki astronomi matematik çalışmalarında, ona bizzat yardımcı olmuştu. İşte Uluğ Bey’in bir ihanete kurban giderek öldürülmesi Ali Kuşçunun hayatını değiştirdi.

Ali Kuşçu bu olaydan sonra çoluk çocuğunu toplayıp hayatına Tebriz’de devam etme kararı aldı. Uzun Hasan kendisine o kadar saygı gösterdi ki, Konstantiniye Fatih’i,ile   ihtilâfında aracılık etmesini istedi. Genç Fatih’in de bilgin olduğunu, bilginlere büyük saygı gösterdiğini biliyordu.

Bunun üzerine Ali Kuşçu, kendisine bu kadar itibar eden Uzun Hasan’ın dileğini kırmayarak yola koyuldu.Kısa Yolculuktan sonra huzura kabul edildiği zaman Osmanlı hükümdarından Fatihten beklemediği kadar iltifat gördü. Çünkü, kendisinden önce,Ali Kuşçunun eserleri,kitapları,çalışmaları İstanbul’da biliniyordu. Uluğ Bey Rasathanesi’ndeki çalışmalarından,hayatından,eserlerinden Semerkant’a aylarca uzak bulunan İstanbul’daki hükümdarın haberi vardı.

Osmanlı tahtında oturan II. Mehmet (Fatih), gayet dikkatli, bilgili, uyanık bir padişahtı. Adet olan merasimle Uzun Hasan’ın elçisini kabul etmiş, dileklerini dinlemiş, ama hemen geri dönmesine izin vermemişti. Ali Kuşçudan, gelip artık batıya kaymış olan ilim merkezlerini aydınlatmasını, bilgisiyle İstanbul medreselerinde ilim heveslisi gençleri yetiştirmesini rica etti.
Bu teklif, Ali Kuşçu için beklenmedik bir iltifattı. Cefâlı olduğu kadar şefkatli olduğunu da bildiği Fatih’in isteği, onun için emir demekti. Ama, hayat felsefesi,ahlâkı dürüst bir ilim adamı olduğunu şu sözlerle ispat etti: -Hünkârım izin verirlerse önce Tebriz’e döneyim. Çünkü burada bulunuşumun gerçek sebebi, Akkoyunlu Hükümdarı’nın elçisi olmaktır. Elçiye zeval yoktur. Gerektir ki, hünkârımın lütûfkâr davetini kabul etmeden önce vazifemi iyi bir sonuca ulaştırdığımı, beni gönderen, bana güvenmiş olan insana bildireyim…-

Ali Kuşçu’nun bu mazereti, Fatih’e son derece akla yakın göründü. Padişah; iki şeye birden sevinmişti: Ali Kuşçu, davetini kabul etmişti, gelip buradaki ilim öğrencilerini yetiştirecekti. İkincisi ise, son derece mert ve ahlâklı bir insandı. Her haliyle, medreselerde yetiştireceği gençlere örnek olacaktı Ali Kuşçu. Bu sebeple, bir müddet daha misafir ettikten sonra kendisine izin verdi.

Değerli matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu, sözünü tuttu. İki yıl sonra, ailesini de alarak Tebriz’den hareket etti. Osmanlı İmparatorluğunun sınırlarından karşılanarak ihtişam içinde İstanbul’a geldi. Ali Kuşçu hayatının sonuna  kadar gençleri yetiştirmekle uğraştı. Ali Kuşçu’nun ders vermeye başlamasıyla, İstanbul medreselerinde astronomi ve matematik alanında büyük bilimsel gelişmeler yaşandı.

Ali Kuşçu’nun İstanbul’a gelişi önemlidir; çünkü o zamana kadar İstanbul’da astronomi ve matematik bilimleriyle uğraşan güçlü bir bilgin yoktu. Ali Kuşçu, Osmanlılar arasında kısa sürede özellikle astronomi bilimini yaydı.

Ali Kuşçunun Ölüm tarihi -1474.Ali Kuşçunun vefat ettiği yer- İstanbul,Ali Kuşçu kaç yaşında öldü -74

Bu videodan Ali Kuşçunun hayatını eserlerlerini çalışmalarını izleyebilirsiniz. Yada Ali kuşçunu hayatı eserleri için Tıklayınız

 
Adınız  
Yorum Yap
 


asdwasd Feb 23 2014 10:59PM
www.bilim-adami.com

adsasdelif Mar 19 2014 12:29AM
www.bilim-adami.com

Odevim sayenizde bittihaldun Mar 19 2014 10:04AM
www.bilim-adami.com

evet benim ödevimide yapmama baya yardımcı olduazra Mar 19 2014 11:14AM
www.bilim-adami.com

yuppi bende ödavimi yaptım.çok güzel bir sitehakan Mar 19 2014 2:25PM
www.bilim-adami.com

teşekkürler çok güzel bir sitecuma Mar 19 2014 3:31PM
www.bilim-adami.com

bende ödevimi yaptımm.faydalı bilgiler varmahmut Mar 21 2014 9:59PM
www.bilim-adami.com

teşekürler güzel siteaçelya Apr 1 2014 6:07PM
www.bilim-adami.com

ben çok sevdigim insanelif karaca Apr 1 2014 6:08PM
www.bilim-adami.com

ödevim sayenizde bitti.aaugyer Apr 1 2014 6:19PM
www.bilim-adami.com

smfjmvmvcnb Apr 1 2014 6:22PM
www.bilim-adami.com

ffff ffffööööööööö Apr 1 2014 6:24PM
www.bilim-adami.com

ggggggggggkkjjjjjjjjjjjjjj Apr 1 2014 6:25PM
www.bilim-adami.com

nnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkakdjcfjdy Apr 1 2014 6:25PM
www.bilim-adami.com

gghhelif Apr 17 2014 4:27PM
www.bilim-adami.com

projem sayenızde bitti teşkürlerDOĞA May 1 2014 11:22AM
www.bilim-adami.com

İSTEDİĞİMİ BULAMADIMmerve May 6 2014 6:26PM
www.bilim-adami.com

sağolunreyhan May 14 2014 2:10PM
www.bilim-adami.com

çok güzel ödevim bitti sağol hacısevgi May 17 2014 1:07PM
www.bilim-adami.com

iyimiş..baya...yardımcıolducemal May 24 2014 10:46PM
www.bilim-adami.com

güzel beğendim benhamdi Jun 1 2014 6:24PM
www.bilim-adami.com

süpermiş teşekkürlerşeyma Jun 9 2014 10:46PM
www.bilim-adami.com

beğendim ben hoşali Sep 30 2014 11:37PM
www.bilim-adami.com

Ali kuşçu hayatıve eserleri detaylı bir şeklde incelenmiş.Mimar Sinan da guzel bakın http://www.bilim-adami.com/56-mimar-sinan-hayati-eserleri-kimdir-camii.htmlburak Oct 5 2014 8:28PM
www.bilim-adami.com

www.bilim-adami.com a teşekkürlerMeheme Oct 7 2014 12:10AM
www.bilim-adami.com

Iyi anlatmıştınız teşekkürler bilim-adami.commisafir Oct 10 2014 2:48PM
www.bilim-adami.com

iyi bir site ali kuşçunun hayatı güzelmişteşekkürler Oct 17 2014 2:02PM
www.bilim-adami.com

bilim-adami.com teşekkürler ödevimi yaptımözlem Oct 17 2014 2:35PM
www.bilim-adami.com

iyi olmuş güzel bilim-adami.com sayesinde bilim adamları elimin altındaBeyzanur KAYADAYI Dec 23 2014 9:00PM
www.bilim-adami.com

çok güzel bir site bende ödevimi rahatlıkla yaptımmisafir Feb 21 2015 4:05PM
www.bilim-adami.com

Guzel bende bitirdim odeviminfjygjmhnb Dec 22 2015 7:08PM
www.bilim-adami.com

bhvgjjjhjkkjhbjbkjbbhbbjbkjbkjnfjygjmhnb Dec 22 2015 7:10PM
www.bilim-adami.com

bhvgjjjhjkkjhbjbkjbbhbbjbkjbkjadidasssssss Dec 22 2015 7:11PM
www.bilim-adami.com

adidasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssffdssafghnmmbb hjvv bvvbgh jhvhd Dec 22 2015 7:12PM
www.bilim-adami.com

çok kötüffdssafghnmmbb hjvv bvvbgh jhvhd Dec 22 2015 7:12PM
www.bilim-adami.com

çok kötüffdssafghnmmbb hjvv bvvbgh jhvhd Dec 22 2015 7:12PM
www.bilim-adami.com

çok kötüTdrtj Jan 14 2016 8:05PM
www.bilim-adami.com

Bok gibi bir siteGchjh Jan 14 2016 8:06PM
www.bilim-adami.com

Ammına goduğumun sitesiChhj Jan 14 2016 8:08PM
www.bilim-adami.com

Kim bu siteyi açmışsa ammına girsinChhj Jan 14 2016 8:13PM
www.bilim-adami.com

Kim bu siteyi açmışsa ammına girsinderya Feb 5 2016 5:16PM
www.bilim-adami.com

fazla uzun kısa olsa iyi olurAbi Mar 1 2016 7:25PM
www.bilim-adami.com

Merhaba Milletbilinmeyn Mar 21 2016 8:35PM
www.bilim-adami.com

sayenizde hoca tarafından disipline gönderildim sebep : canım istedi ( bok )bilinmeyn Mar 21 2016 8:36PM
www.bilim-adami.com

sayenizde hoca tarafından disipline gönderildim sebep : canım istedi ( bok )İlyasmalikyildiz Apr 4 2016 10:24PM
www.bilim-adami.com

Çooook teşekkür Acil son dakikada yetiştirdimakasya rana May 10 2016 5:48PM
www.bilim-adami.com

çok teşekkür ederim :) :)isabella May 10 2016 5:51PM
www.bilim-adami.com

thank yougözde May 21 2016 1:58PM
www.bilim-adami.com

çok iyi anlatmışsınızda ama niye kaynakçısını altına yazmamışsınızzzzzzzzzzzznazli May 24 2016 9:03PM
www.bilim-adami.com

çok guzel bir sitenazli May 24 2016 9:05PM
www.bilim-adami.com

çok guzel bir sitemine May 30 2016 2:10PM
www.bilim-adami.com

çok güzeldi teşekkür ederim inşallah projeden 100 alırımMert Dec 11 2016 2:23PM
www.bilim-adami.com

Ödev İçin Çok Yardımcı oldu teşekkürleryagmur Feb 12 2017 12:12PM
www.bilim-adami.com

Güzel bir site ama reklam yüzünden ödevimi yapamıyorum.eyyub Feb 21 2017 4:51PM
www.bilim-adami.com

çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzelllllllllllllllllllllllll bir şey olmuşkum Mar 7 2017 8:06PM
www.bilim-adami.com

ABoğmaayşenur ceren Mar 19 2017 6:34PM
www.bilim-adami.com

bence çok güzelsude naz Sep 19 2017 8:11PM
www.bilim-adami.com

Su reklam surdan kalksin valla sinirim bozuluyoisimsiz kullanıcı xd Oct 1 2017 7:12PM
www.bilim-adami.com

sağolun ödevim sizin sayenizde bitti sağolun <3Seda Oct 12 2017 12:27AM
www.bilim-adami.com

Çoooook iyi dersimi yapdımlAsdfgs Oct 14 2017 7:20PM
www.bilim-adami.com

Ödevim sonunda bitti sagolungizem Oct 16 2017 6:46PM
www.bilim-adami.com

teşekkür ederim.sayenizde ödevim bitti.allah ne muradınız varsa versin.Arda Nov 1 2017 7:36PM
www.bilim-adami.com

saolun ödevimi bitirdim ama bir sorun var siz 2014 de göndermişiniz ben 2017 :DArda Nov 1 2017 7:36PM
www.bilim-adami.com

saolun ödevimi bitirdim ama bir sorun var siz 2014 de göndermişiniz ben 2017 :Ddiyar tatlı Nov 8 2017 2:37PM
www.bilim-adami.com

senin annanı sikim ali kuşcu ben sana kuş uçutururum amın oğlu