Alexander Graham Bell hizmetleri kimdir hayatı     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Thomas Edison     Öklid Euclides     Niels Bohr     Şeyh Edebali kimdir hayatı     Stephen Hawking kimdir hayatı     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     Bill Gates kimdir hayatı microsoft       Öklid Euclides     Thomas Edison     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     İbni Sina       Michael Faraday     Osman Gazi kimdir hayatı osmanlı devleti       Ebul Iz El Cezeri     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Hz Mevlana Celaleddini Rumi hayatı kimdir sözleri     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Stephen Jay Gould     Özcan Aydın     Halef İbn Abbas ez Zehravi kimdir hayatı icatları     El Biruni kimdir,biruni hayatı     Battani kimdir hayatı eserleri icatları buluşları     Albert Einstein       Robert Boyle     Nikola Tesla     Marie Curie     John Forbes Nash     İskenderiyeli Hypatia     Robert Boyle     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri     İbni Sina     Niels Bohr     Batlamyus Kimdir Hayatı Buluşları Eserleri       El Biruni kimdir,biruni hayatı     Alfred Bernhard Nobel kimdir hayatı     Stephen Jay Gould     Michael Faraday     Cabir bin Hayyan kimdir hayatı eserleri kimya       Bill Gates kimdir hayatı microsoft     Mustafa Behçet Efendi      Nikola Tesla     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri  

Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri

 Piri Reis, Ahmet Muhiddin Piri, Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Kammani (1465-70, Gelibolu - 1554, Kahire), Osmanlı dercisi ve kartognf. Amerika'yı gösteren Dünya haritabn ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır. 

Yaşamı 
Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Muhiddin Piri'nin ailesi Fatih Sultan Mehmed devrinde padişahın emri ile Karaman ülkesinden Istanbul'a göç ettirilen ailelerdendir. Aile bir süre Istanbul'da yaşamış, sonra Gelibolutya göç etmiştir. Piri Reis'in babası Karamanlı Hacı Mehmet, amcası ise ünlü denizci Kemal Reis'tir. Piri denizcikğe amcası Kemal Reis'in yanında başladı; 1487-1493 yılları arasında birlikte Akdeniz'de korsanlık yaptılar; Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınbıa katıldılar. 1486'da Endülüste Müslümanların hâkimiyetindeki son şehir olan Gırnata'da katliama uğrayan Müslümanlar Osmanlı Devleti'nden yardım isteyince o yıllarda deniz aşırı sefere çıkacak donanması bulunmayan Osmanlı Devleti, Kemal Reis'i Osmanlı Bayrağı altında Ispanya'ya gönderdi. Bu sefere katılan Piri Reis, amcası ile birlikte Müslümanları İspanya'dan Kuzey Afrika'ya taşıdı. Venedik üzerine sefer hazırlığına girişen II. Bayezid'in Akdeniz'de korsanlık yapan denizcileri Osmanlı donanmasına katılmaya çağırması üzerine 1494te amcası ile birlikte Istanbul'da padişahın huzuruna çıktı ve birlikte donanrnanın resmi hizmetine girdiler. 
Piri Reis, Osmanlı donanmasının Venedik donanmasına karşı sağlamaya çalıştığı deniz kontrolü mücadelesinde Osmanlı donanmasında gemi komutanı olarak yer aldı, böylece ilk kez savaş kaptanı oldu. Yaptığı başarılı savaşların sonucunda Venedikliler barış istediler ve iki devlet arasında bir barış anlaşması yapıldı. Piri Reis, 1495-1510 yıllarında İnebahtı, Moton, Koron, Navarin, Midilk ve Rodos gibi deniz seferlerinde görev aldı. Akdeniz'de yaptığı seyirler sırasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları, daha sonla dünya denciliğinin de ilk kılavuz kitabı olma özelliğini taşıyacak olan Kitab-ı Bahriye kitabının taslağı olarak kaydetti. 
 
Piri Reis, 1511'de amcasının bir deniz kazasında ölümünden sonra Gebbolulya yerleşti. Barbaros Kardeşlerin idaresi altındaki donanmada haboğlu Muhiddin Reis ile Akdeniz'de bazı seferlere çıktrysa da daha çok Gebbolu'da kalıp harkabn ve kitabı üzerinde çalıştı. Bu harkabrdan ve kendi gözlemlerinden yararlanarak 15131te ilk dünya haritasını çizdi. Atlas Okyanusu, iber Yarımadası, Afrika'nın batısı ile yenidünya Amerika'nın doğu kryıbrını kapsayan üçte birlik parça, bu haritanın günümüzde elde bulunan bölümüdür. Bu haftayı dünya ölçeğinde önemli kılan, günümüze kalmamış olan Kristof Kolomb'un Amerika haritasındaki bilgileri içeriyor olması rivayetidir. 
Barbaros Kardeşler, 1515 yılında dünyanın en büyük deniz güçlerinden birisi olup ve Kuzey Afrika'da fetihler yapmışlardı. Piri Reis, Oruç Reis'in kaptanlarından birisi olarak hediye sunmak üzere yardımını bekledikleri • Yavuz Sultan Selim'e gönderildiğinde Yavuz'un yardım olarak verdiği iki savaş gemisi ile geri döndü. Piri Reis, 1516-1517 yıllarında Istanbul'a geldiğinde tekrar Osmanlı donanması= hizmetine girdi; Derya Beyi (Deniz Albayı) rütbesini aldı ve Mısır Seferi'ne gemi komutanı olarak katıldı. Donanmanın bir kısmı ile Kahire'ye geçip Nil Nehri'ni çizme fırsatı buldu. 
Piri Reis, iskenderryeinin ele geçirilmesinde gösterdiği başarılar ile padişahın övgüsünü kazandı ve sefer sırasında haritasını padşaha sundu. Günümüzde bu harkanın bir parçası mevcuttur, diğer parçası kayıptır. Bazı tarihçilere göre, Osmanlı padişahı dünya harkasına bakmş ve "Dünya ne kadar küçük..." demştir. Sonra da, haritayı ikiye bölmüş ve "biz doğu tarafını elimizde tutacağız." demiş ve diğer yarryı atmıştır. Haritanın atılan bu yarısı 1929'da bulunmuştur. Bazı kaynaklarca, günümüzde bulunamamış olan doğu yarısını, Hint Okyanusuinun ve onun Baharat Yolu'nun kontrolünü ele geçirmek için padişahın yapacağı olası bir sefer için kullanmak istediği bile iddia edilmektedir. Piri Reis seferden sonra, tuttuğu notbrdan Bahriye için bir kitap yapmak amaayb Gehbolutya döndü. Derlediği denizcilik notbrını bir Denizcilik Kitabı (Seyir Kıbvuzu) olan Kitab-ı Bahriyeede bir araya getirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemi, büyük fetihler dönemrydi. Piri Reis, 15231teki Rodos Seferi sırasında da Osmanlı donanmasına katıldı. 15241te Mısır seyrinde kıbvuzluğunu yaptığı sadrazam Pargalı Damat İbrahim Paşa'nın takdiri ve desteğini kazanınca 1525te gözden geçirdiği Kitab-ı Bahriye'sini Ibrahim Paşa aracılığıyla Kanunişe sundu. Piri Reis'in 1526'ya kadar olan yaşamı Kitab-ı Bahriyelden izlenebilir. Piri Reis, 1528'de, ilkinden daha içerikli ikinci dünya haritasını çizdi. 
1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa kaptan-ı derya olunca Derya Sancak Beyi (Tümaminl) unvanı alan Piri Reis, sonraki yıllarda, güney sularında devlet için çalıştı. Barbaros'un 1546'da ölümünün ardından Mısır Kaptanlığı (Hint Denizleri Kaptanlığı da denibrdi) yaptı. Umman Denizi, Kızıl Deniz ve Basra Körfeziendeki deniz görevlerinde yaşbndı. Osmanlı donanmasında yaptığı son görev idarnryb sonuçlanan Mısır Kaptanlığı oldu. 
İdamı 
Mısır Kaptanı Piri Reis 1552'de Umman ve Basra üzerine 30 gemiyle çıktığı seferde, Hürmüz Kalesi'ni kuşatmştı. Portekizlilerden aldığı haraç karşılığı kuşatmayı kaldırdı ve donanmasryb Basn'ya döndü. Tamire muhtaç donanmayı onda bırakıp ganimet yüklü üç gemi ile Mısır'a döndü, gemilerden birisi yolda battı. Donanmayı Basra'da bırakması kusur sayıldığı için Mısır'da hapsedildi. Basra valisi Kubat Paşalya ganimetten istediği hancı vermemesi, Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın politik hırsı yüzünden hakkında padisaha olumsuz rapor verildi ve dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ferrnanı üzerine 15541te boynu vurularak idam edildi. Idam edildiğinde 80 yaşının üzerinde olan Piri Reis'in terekesine devletçe el konuldu. 
İdamı ile ilgili iddialar 
Piri Reis'in idamında Hürrem Sultan'ın rolü olduğu hakkında bir rivayet vardır. Hürrem Sultan'ın Kırım'dan Kemal Reis ve Piri Reis'in gemisi ile Istanbul'a getirildiği iddia edilir. Piri Reis'in dünya haritası= parçası Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde bulunmuştur. Hürrem Suttan'ın Piri Reis'in başarısının önüne geçmek için dünya haritasını parçaladığı ve parçaların Rusya'ya gönderildiği ve ardından Kanuni'nin aklına girerek Piri Reis'i idam ettirdiği iddia edilir.
 
Büyük Denizcimiz Piri Reis'in Ölümü

 Beylikler dönemi Batı Anadolu deniz gaziliği geleneğine dayanan Osmanlı denizciliği, kuruluş döneminden itibaren mütemadiyen terakki ederek Akdeniz'in diğer denizci devletleri Ceneviz ve Venedik ile rekabet etmeye başlamıştır. Yıldırım Bayezid döneminde Gelibolu'nun çeşitli tedbirlerle bir deniz üssü hâline getirilmesiyle burada büyük denizciler yetiştirecek olan aileler ortaya çıkmaya başladı. Muhtemelen 1465 yılında doğan Muhyiddin Piri Reis böyle bir vasatta yetişen meşhur denizcilerimizdendir. Amcası Kemal Reis, 2. Bayezid devrinin tanınmış denizcilerindendi. 

 

 


Uzun menzilli topların savaş gemilerine yerleştirilmesiyle Osmanlı donanmasının ateş gücünde büyük bir artış meydana gelmiştir. Piri Reis'in çocukluk dönemlerinden itibaren amcasının yanında bulunduğu ve yetiştiği tahmin edilmektedir. Osmanlı-Venedik savaşları esnasında Modon Kalesi'nin muhasarasında (1500) Osmanlı donanmasına Kemal Reis komuta etmekteydi. Piri Reis de bir savaş gemisinin kaptanı olarak bulunmaktaydı. Amcasının vefatından sonra Barbaros Hayreddin Paşa'nın idaresinde muhtelif görevler yaptı. Mısır'ın fethi esnasında yine Osmanlı donanmasında hizmet etmiş, Nil nehriyle alâkalı ilk haritalarını bu dönemde yapmıştır. Fetihten sonra Mısır'a gönderilen Makbul İbrahim Paşa ile vakit geçirme imkânı bularak kendisini tanıtmıştır. 1525 yılında tamamladığı "Kitâb-ı Bahriye" isimli eserini onun vasıtasıyla Padişah Kanunî Sultan Süleyman'a takdim etmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı fethettiği sıralarda Portekizliler de Mısır ve Hicaz taraflarını tehdit ediyordu. Portekizliler, baharat ticaretine hâkim olarak, Basra Körfezi'nin Hindistan ve diğer devletlerle ticaretine sekte vuracak her türlü faaliyetin içinde olmuştu. Bunun engellenmesi için çeşitli tedbirler alındı. Mısır Kaptan-ı Deryası Ferhad Paşa'nın Yemen Beylerbeyi olmasıyla Piri Reis de 1547 yılında Mısır (diğer ismiyle Hind) Kaptan-ı Deryalığı'na getirildi. Mısır Kaptanlığı doğrudan Divan-ı Hümâyûn'a bağlı olan görevlerdendi. Piri Reis, 1551 yılında 30 kadırga ile Osmanlı'nın büyük deniz üslerinden olan Süveyş Limanı'ndan ayrılarak Aden Kalesi'ni ele geçirdi. Maskat Kalesi'ni fethederek Hürmüz Kalesi'ni muhasara etti ise de Portekizlilerin şiddetli mukavemetiyle karşılaştı. Kale fethedilmek üzereyken çeşitli hediyeler ve haraç karşılığında kuşatmayı kaldırarak Basra'ya döndü. Portekiz donanmasının gelmekte olduğu haberini alınca da emrindeki diğer gemileri beklemeden ganimet yüklü üç kadırga ile yola çıktı, Bahreyn civarında bir kadırgası battı, iki kadırga ile Mısır'a geldi. Dolayısıyla Basra'daki donanma sahipsiz ve perişan bir hâlde kalmıştı.

Basra Valisi Kubad Paşa ve Mısır Beylerbeyi birer mektupla yaşananları İstanbul'a aktarmışlardır. Donanmanın Portekizlilere kaptırıldığı şâyiasının İstanbul'da yayılması ve bunun çeşitli dedikodularla desteklenmesi padişahın ve Divan-ı Hümâyûn'un aldığı karara tesir etmiş olmalıdır. Seksen yaşına yaklaşmış çok tecrübeli bir denizcinin muhtemelen askerî sebeplerle aldığı bir karar aleyhine dönmüş ve idam fermanı verilmiştir. Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük coğrafyacı ve haritacılardan biri olan Piri Reis Mart 1555'te Mısır divanında idam edilmiştir.
   

 

 

 

 
Adınız  
Yorum Yap
 


reis Mar 4 2014 3:21PM
www.bilim-adami.com

reis yaaaLATİFE ÇALPAN May 7 2014 4:20PM
www.bilim-adami.com

İŞİME ÇOK YARADI TEŞEKKÜRLER :)))ahmet Apr 17 2016 11:43PM
www.bilim-adami.com

çok teşekkürler