Alexander Graham Bell hizmetleri kimdir hayatı     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Thomas Edison     Öklid Euclides     Niels Bohr     Şeyh Edebali kimdir hayatı     Stephen Hawking kimdir hayatı     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     Bill Gates kimdir hayatı microsoft       Öklid Euclides     Thomas Edison     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     İbni Sina       Michael Faraday     Osman Gazi kimdir hayatı osmanlı devleti       Ebul Iz El Cezeri     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Hz Mevlana Celaleddini Rumi hayatı kimdir sözleri     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Stephen Jay Gould     Özcan Aydın     Halef İbn Abbas ez Zehravi kimdir hayatı icatları     El Biruni kimdir,biruni hayatı     Battani kimdir hayatı eserleri icatları buluşları     Albert Einstein       Robert Boyle     Nikola Tesla     Marie Curie     John Forbes Nash     İskenderiyeli Hypatia     Robert Boyle     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri     İbni Sina     Niels Bohr     Batlamyus Kimdir Hayatı Buluşları Eserleri       El Biruni kimdir,biruni hayatı     Alfred Bernhard Nobel kimdir hayatı     Stephen Jay Gould     Michael Faraday     Cabir bin Hayyan kimdir hayatı eserleri kimya       Bill Gates kimdir hayatı microsoft     Mustafa Behçet Efendi      Nikola Tesla     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri  

Abdurrahman El Hazini Kimdir Hayatı Eserleri

 Asıl adı Abdurrahman El Mansur olan bu İslam bilgini Abdurrahman el hazininin hayatı; Türkistan'ın Merv şehrinde doğan ve yetişen XI. Yüzyıl sonları ile XII. Yüzyıl’ın başlarında, Horasan’da yaşayan Hazini 12. yüzyılın ortalarına doğru da vefat etmiştir . Hazinî kimya bilimine, fizikteki çalışmalarıyla ,ölçü ve tartı teorilerine yaptığı katkı ile tanınır. Bilime yaptığı diğer bir önemli katkı da yerçekimi hakkındaki görüşleridir. Hazinî, Newton’dan 500 yıl önce, “her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç” olduğunu söylemiştir. Roger Bacon’dan yüzyıl önce de, dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça, suyun yoğunlaştığı fikrini ortaya atmıştır.Batılı bilim adamları tarafından dinamik, hidrostatik ve akışkanlar mekaniğinin öncüsü ve üstadı kabul edilen el-Hazini, sekiz asır önce bir cismin, düşük yoğunluklu havada ağırlık kazandığını, yoğun havada veya suda ise ağırlığının azaldığını keşfetmiştir.
Hazinî, kimyasal maddelerin yoğunluk ve özgül ağırlıklarını ölçmek amacıyla icat ettiği hassas terazilerle, gözlem ve deneylerle kimya bilimine de önemli katkılarda bulundu. Öyle ki, icat ettiği ve “Mizanü’l-Hikme” (Hikmet Terazisi) adını verdiği bu hassas terazi ile yaptığı yoğunluk ve ağırlık ölçümleri, günümüz teknolojisi kullanılarak yapılan ölçümlerden pek farklı değildir.

Abdurrahman El Hazininin Buluşları icatları Aletleri
Yerçekimi kanununun prensibinin mucidi:Abdurrahman El Hazini Newton’dan 500 yıl önce, “her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç” olduğunu söylemiştir.
İki eşit kefeli teraziyi bulması: Abdurrahman El Hazini Arşimet tarzı olarak da tarif edilen bu teraziyi (mizan Arşimet), altın, gümüş ve diğer metaller ile bunların alaşımlarının tartı metoduyla anlaşılmasını sağlamak amacıyla icat etmiştir.
Dakika terazisi (el- mizan el- latif el- cüz'i):Bu sistem, dünyanın bir günlük dönüşünü ölçmeye de yarar. 
Hikmet terazisi (mizan el-hikme): bu teraziyi, Özgül ağırlığın belirlenmesiyle alâkalı bütün ölçümlerde, gerçek ve karışık metallerin incelenmesinde, dirhemi dinara çevirmede ve alaşımların bileşimleri ile diğer birçok ticarî hesaplamalarda kullanmıştır.
Üçgenli âleti (el-ale zat el-müselles): sıradan bir kadran gibi, yıldızların yüksekliklerini tespit etmek ve bir nesnenin bize göründüğü optik açıyı belirlemek için yapmıştır

 Elementler Haziniye Göre           Modern Kimyaya göre
Altın 19.05                                                         19.26
Civa 13.56                                                         13.59
Bakır 8.66                                                           8.85
Pirinç 8.57                                                          8.40
Demir 7.74                                                         7.79
Kalay 7.32                                                          7.29
Kurşun 11.32                                                    11.35

Abdurrahman El Hazinin Kitapları Eserleri

Hazinî, Zîc-i Sanacarî (Yıldız Katalogu) adlı eserinde, yıldızlar ve gezegenlerle ilgili bilgilere ve Selçuklu devletinin enlem ve boylamlarına da yer vermiştir. ‘Risale fi’l-Âlât’ (Aletler Bilgisi) adlı kitapçığında ise gözlem aletlerini konu almıştır.
Adınız  
Yorum Yap
 


Eda ece Apr 4 2015 9:28AM
www.bilim-adami.com

cok rahat giriliyor 10 numara 5 yıldızzeynep Oct 6 2015 6:30PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.onlar Apr 24 2016 8:53PM
www.bilim-adami.com

güzel site LİKE'ımı aldııısevgii Apr 24 2016 8:54PM
www.bilim-adami.com

sevdim siteyiiiii bunu icad eden kimse ellerinden öperimJun 15 2016 1:23PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.Jun 15 2016 1:26PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.nisaa Oct 3 2017 7:52PM
www.bilim-adami.com

açıklayıcıııı