Alexander Graham Bell hizmetleri kimdir hayatı     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Thomas Edison     Öklid Euclides     Niels Bohr     Şeyh Edebali kimdir hayatı     Stephen Hawking kimdir hayatı     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     Bill Gates kimdir hayatı microsoft       Öklid Euclides     Thomas Edison     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     İbni Sina       Michael Faraday     Osman Gazi kimdir hayatı osmanlı devleti       Ebul Iz El Cezeri     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Hz Mevlana Celaleddini Rumi hayatı kimdir sözleri     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Stephen Jay Gould     Özcan Aydın     Halef İbn Abbas ez Zehravi kimdir hayatı icatları     El Biruni kimdir,biruni hayatı     Battani kimdir hayatı eserleri icatları buluşları     Albert Einstein       Robert Boyle     Nikola Tesla     Marie Curie     John Forbes Nash     İskenderiyeli Hypatia     Robert Boyle     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri     İbni Sina     Niels Bohr     Batlamyus Kimdir Hayatı Buluşları Eserleri       El Biruni kimdir,biruni hayatı     Alfred Bernhard Nobel kimdir hayatı     Stephen Jay Gould     Michael Faraday     Cabir bin Hayyan kimdir hayatı eserleri kimya       Bill Gates kimdir hayatı microsoft     Mustafa Behçet Efendi      Nikola Tesla     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri  

Bilim nedir kısaca bilimsel yöntem basamakları

 Bilim nedir  tanımını yapmak birkaç kelimeyle ifade etmek yetersiz olacağından genel anlamda bilim yada ilim denilince akla gelen tanım olarak; yaşamla, doğayla, insanla, evrenle kısacası hayatımızda yer alan herşeyle alakalı olgu durum bilginin belli bilimsel metotlar eşliğinde neden sonuç bazlı sistematik bir yaklaşımla bulunan herkesin kabul ettiği standartlara uyan gözlem ve deneylerle desteklenen düşünce ve mantığa dayanan her türlü bilgi olgu hipotez varsayım olarak tanımlayabiliriz bilimi.

Bilim nedir bir diğer tanmı bilimsel yöntem;Aşagıdaki zincir bize bilim nedir bilimsel yöntem metot basamakları sorusunun cevabını verir.
1-Merak,Öğrenme,Keşif duygusu 
2-Düşünce, Düşünme 
3-Tasarlama 
4-Gözlemler(Duyu organları) nitel veriler
5-Araştırmalar(Bilimsel metotlar) nicel veriler deneyler 
6-Neden-sonuç 
7-Sistematik yaklaşım
8-Bilgi Olgu Veri
9-Sınıflandırma
10-Bilim dalı
   
Bilimin ortaya çıkışında insanoğlunda yer alan merak,keşif,öğrenme,sorgulama duyuları rol oynamıştır. Bilim çok kapsayıcı olduğundan zamanla aynı bilgilerin tek çatı altında sınıflandırılıp kolaylık sağlanması amacıyla bilim dalları ortaya çıkmıştır. Bu bilim dalları
Astronomi ve Fizik
Kimya
Matematik ve Geometri
Tıp
Biyoloji
Sosyoloji
Siyaset bilimi
Psikoloji
Antropoloji
Felsefe
 
Bilim Türleri
Rasyonel Bilimler: Akla mantiga dayalı ideal varlığı konu alan bilimler: Matematik, Mantik, Fizik ,Kimya …
Normatif Bilimler: Sonuçlarında yönlendirici kurallara ulaşan genel kabul görmüş bilimler: Hukuk, Mantık, Siyaset Bilim…
Pozitif Bilimler: Konularını hipotez deney yöntemi ile araştıran açıklayan bilimler: Fizik, Kimya, Biyoloji, Psikoloji, SosyolojiAdınız  
Yorum Yap